9 stycznia 2017 Udostępnij

Rozliczenie pit przez internet z upoważnienia

W przypadku rozliczania rocznych deklaracji podatkowych przez internet w imieniu innej osoby lub firmy wymagane jest pełnomocnictwo udzielone na druku UPL-1. W pewnych przypadkach udzielenie pełnomocnictwa na druku UPL-1 nie jest wymagane.

Rozliczenie pit przez internet z upoważnienia jest najczęściej stosowane  przez biura rachunkowe lub podatkowe, które otrzymują pełnomocnictwo od swoich klientów. Pełnomocnictwo można udzielić też osobie prywatnej. Przedsiębiorcy udzielają pełnomocnictwa księgowym, którym powierzają rozliczenie pit przez internet. Upoważnienie mogą otrzymać pracownicy firmy lub osoby z firmy zewnętrznej.

Upoważnienie jest niezbędne nie tylko wtedy, gdy rozliczenie pit przez internet ma podpisywać pełnomocnik, ale także ustawowy reprezentant firmy.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się na druku UPL-1. Oświadczenie  o udzieleniu pełnomocnictwa na druku UPL-1 można złożyć do organu skarbowego w formie tradycyjnej papierowej  lub z pomocą ePUAP albo  e-podpisu. Nie są przewidziane żadne opłaty w związku z przyjęciem przez urząd druku UPL-1. Pełnomocnictwo można w każdej chwili odwołać składając oświadczenie na druku OPL-1.

Jeśli zostało złożone upoważnienie, można wykonać rozliczenie pit przez internet w imieniu innej osoby. Składana deklarację zawsze należy podpisać podpisem elektronicznym.W takim przypadku pełnomocnictwa nie można stosować do podpisu danych autoryzujących ani podatnika w imieniu którego składana jest deklaracja, ani osoby upoważnionej.

Rozliczenie pit przez internet  łącznie z małżonkiem można wykonać bez składania upoważnienia UPL-1. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie nie jest wymagane upoważnienie. Już sam wniosek złożony na deklaracji pit przez jednego z małżonków o łączne rozliczenie ich dochodów traktuje się na równi ze złożeniem przez tego małżonka oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka. Oświadczenie to podlega rygorom odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Podobnie, gdy składany jest przez rodziców załącznik PIT/M za niepełnoletnie dziecko, nie jest wymagane pełnomocnictwo. Natomiast w przypadku gdy dochody dziecka nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców i oddzielną deklarację podatkową składają rodzice w imieniu małoletniego dziecka, wówczas rodzic lub opiekun prawny podpisuje deklarację za niepełnoletnie dziecko. W takim przypadku nie jest wymagane  złożenie  UPL-1 z upoważnieniem dla rodzica do podpisania deklaracji w imieniu dziecka.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)